Tema-fokusgrupp för patienter med förvärvad hjärnskada

För tillfället finns inga inplanerade datum för gruppen