Att lyckas med leken - lek för alla sinnen

Vill du som förälder eller närstående till förskolebarn som har flerfunktionsnedsättning lära dig mer om hur du kan leka med ditt barn?

Den här gruppen vänder sig till föräldrar och närstående till barn med flerfunktionsnedsättning som befinner sig på en tidig utvecklingsnivå. Du kanske tycker det svårt att veta hur du ska leka, samspela och kommunicera med ditt barn. Ofta kan du känna att du behöver ett par extra händer eller en stödperson för att få till leksituationer med ditt barn.

Gruppen består av ett informationstillfälle om lek till dig som förälder och närstående samt fyra tillfällen där du tillsammans med ditt barn prövar olika leksituationer. Du får lära dig mer om hur du kan leka med ditt barn då barnet har nedsatt förmåga att leka själv.

Övergripande mål med gruppen:

  • barnet lär sig mer om orsak och verkan
  • barnet visar förväntan inför aktivitet 
  • lek för att utveckla samspel och kommunikation på tidig utvecklingsnivå

 

Att lyckas med leken, Hisingen. Start 13 april

Informationstillfälle: 13 april09:00-15:00. Barnen deltar inte. 

Datum för grupp: 20 april, 27 april, 4 maj och 11 maj
Tid: 09:00-10:30
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A
Kontakt: Anette Gustafsson, specialpedagog 031-342 00 35

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 13:56