Grupper för vuxna patienter

Behandling i grupp för vuxna våren 2017

Informationsträffen är för dig som är 16 år eller äldre. Även närstående och stödperson kan medverka.

För ungdomar och unga vuxna, 16 till 29 år, som är på väg in i vuxenlivet och har en funktionsnedsättning.

Behöver du mer kunskap om din diagnos och hur den påverkar vardagen? Grupp för dig som är över 18 år som har autismspektrumtillstånd och normalbegåvning.

Har du svårt att planera och organisera det du ska göra? Har du svårt att komma igång med att använda din kalender? Har du tid och motivation att arbeta med det?

Samtalsgrupp för dig som är 18 år eller äldre om relationer, sex och samlevnad. Målet är större förståelse och självinsikt vad gäller känslor, relationer och sexualitet.

Vill du diskutera och praktiskt träna förmågor som handlar om att fungera socialt med andra människor? Grupp för dig som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom.

Är du stressad och känner oro eller ångest? Påverkar stress din vardag? Reflektera över hur du kan hantera stress. För dig som är 18 år eller äldre och har autism.

Grupp för dig som har sömnproblem

För dig över 18 år som har diagnosen lindrig utvecklingsstörning och känner att du vill lära dig mer om diagnosen.

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-06-20 12:43