Att vara vuxen

För ungdomar och unga vuxna, 16 till 29 år, som är på väg in i vuxenlivet och har en funktionsnedsättning.

Gruppindelningen görs utifrån Habiliteringens olika målgrupper. Du får träffa andra med liknande funktionsnedsättningar och möjlighet att diskutera dina tankar.

Ibland kan det vara svårt att veta vad ett vuxenliv kräver. I gruppen pratar vi om vilka tankar och förväntningar man har om vuxenlivet. Vi pratar om studier och arbete, hur det är att ha ett boende med egen ekonomi. Vi tar även upp vikten av kost och hälsa samt diskuterar fritid och vänskap. Hur man utvärderar och sätter upp nya mål är också viktigt för att komma vidare i livet.

Vi hoppas att du efter att ha deltagit i gruppen känner dig trygg i att gå ut i vuxenlivet.

Att bli vuxen, Vänersborg. Start v17

Datum: Start v17. Datum kommer inom kort
Tid: Uppgift kommer inom kort
Plats: Habiliteringen Vänersborg - barn och ungdom. Vänerparken 19, plan 5.
Vid frågor kontakta: Uppgift kommer inom kort

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 13:59