Ha koll!

Har du svårt att planera och organisera det du ska göra? Har du svårt att komma igång med att använda din kalender? Har du tid och motivation att arbeta med det?

Då kan gruppen Ha koll! vara något för dig. Gruppen vänder sig till dig från 18 år.

Du kommer i gruppen att få:

  • Öva att använda kalender. Gör kalendern personlig och kreativ för att den ska bli ett effektivt verktyg.
  • Diskutera vad som menas med tidshantering. Identifiera och utvärdera olika verktyg för tidshantering och organisationsförmåga. Skatta tidsåtgång i dagliga aktiviteter.

Hemuppgifter ingår. Stödperson som kan delta eller ge stöd under eller mellan träffarna kan underlätta.

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Åhörarkopior

Senast uppdaterad: 2017-06-27 15:01