Socialt samspel

Vill du diskutera och praktiskt träna förmågor som handlar om att fungera socialt med andra människor? Grupp för dig som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom.

Du är motiverad att förändra och lära dig mer kring ditt sociala samspel.

Syfte: Att öka förmågan till socialt samspel och få en ökad känsla av trygghet i sociala sammanhang. Möjlighet att praktiskt träna socialt samspel i grupp och få strategier. Träffa andra som har samma diagnos. Ett socialt möte, en insikt om att man inte är ensam och ett sätt att ta del av andras erfarenheter.

Innehåll

  • Vad är kommunikation och socialt samspel?
  • Känslor och kroppsspråk
  • Att inleda och hålla igång samtal
  • Att avsluta samtal. Missförstånd som kan uppstå i samtal. Strategier vid samtal och berättande
  • Ge och ta emot kritik. Komplimanger
  • Kompromisser och att komma överens med andra
  • Oskrivna regler. Våga fråga och att be om hjälp
  • Sammanfattning och utvärdering

 

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-06-27 11:34