Autism - information för närstående och personal.

Informationsträff om funktionsnedsättningen och hur den kan påverka vardagen samt möjlighet för deltagarna att diskutera och ta del av varandras erfarenheter.

Syftet är att du som närstående ska få ökad förståelse för vad autism innebär.
Vi kommer att tipsa om redskap och strategier att använda i mötet med din närstående.
Du kommer också få möjlighet att utbyta erfarenheter och tips med andra gruppdeltagare.

Datum för informationsträffen är inte bestämt

Senast uppdaterad: 2017-03-20 09:23