AKKtiv - KomUng

För föräldrar till barn och ungdomar i skolåldern med svårigheter att förstå tal och att göra sig förstådda

  • du får ökad kunskap om hur du kan stimulera ditt barns språk- och kommunikationsutveckling
  • du får lära dig om kommunikationsstöd och hitta metoder som passar i just er familj
  • du får hemuppgifter att pröva hemma tillsammans med ditt barn
  • du träffar andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter

 

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 14:02