AKKtiv KomIgång

För föräldrar med barn som har svårt att förstå tal eller att göra sig förstådda i åldern 0 - 6 år.

Innehåll:

  • information om kommunikation och kommunikationsutveckling
  • kunskapsförmedling om att stödja och stimulera barnets kommunikationsutveckling
  • uppgifter att arbeta med hemma och tillsammans i gruppen
  • tillverka kommunikationsmaterial till barnet

Syfte:

  • få ökad kunskap om hur ni som föräldrar bäst stöttar ert barns utveckling av kommunikation och språk
  • få konkreta tips på hur ni kan arbeta med språk och kommunikation på ett sätt som passar i er familjs vardag
  • lära er om och hitta AKK - Alternativ och Kompletterande Kommunikation - som kan passa ert barn och er familj
  • pröva att använda bildmaterial som kommunikationsstöd i hemmet
  • träffa andra föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter för att utbyta erfarenheter, lära och inspirera varandra!

 

Vänersborg. Start 27 april

Datum och tid:
27 april 09:30-15:30
4 maj    09:30-12:00
11 maj  09:30-15:30
18 maj  09:30-12:00
24 maj  12:00-15:30
8 juni    09:30-12:00
Plats: Habiliteringen Vänersborg - barn och ungdom. Vänerparken 19, plan 5
Vid frågor kontakta: Madelene Edlund 010-441 21 45

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 14:02