Att ha ett barn (0-4 år) med funktionsnedsättning i familjen

Samtalsgrupp för föräldrar med barn 0-4 år som har funktionsnedsättning

Det kan vara krävande att som förälder få vardagen att gå ihop, att orka med extra krav och förväntningar, att förklara för andra, att orka praktiskt och att hinna med övriga familjen.

Tillsammans med andra föräldrar samtalar vi om hur det är att vara förälder till barn med funktionsnedsättning. Syftet är att du ska få utbyta tankar och erfarenheter med andra i liknande livssituation. Vi tar upp strategier för att underlätta i vardagen och föräldraskapet.

Innehåll

  • att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättning
  • reaktioner utifrån den nya livssituationen, att livet tog en annan väg
  • hur man får vardagen att fungera
  • att orka som förälder
  • tankar och känslor kring framtiden

Innehållet kan variera utifrån gruppens frågor och behov. För gruppens sammanhållning är det viktigt att samma föräldrar deltar vid varje tillfälle. Vi träffas utan barn.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 14:03