Att prata med sitt barn om barnets funktionsnedsättning

Samtalsgrupp för föräldrar till barn som har funktionsnedsättning.

Syfte

Att underlätta för föräldrar att prata med sitt barn om funktionsnedsättningen för att ge barnet hjälp att förstå, se, tydliggöra och beskriva sitt eget fungerande och behov. Att ha förståelse för sin funktionsnedsättning är hälsofrämjande för barnet.

Innehåll

  • Varför ska man prata om funktionsnedsättningen med sitt barn?
  • När ska man prata om det?
  • Vad kan man säga och hur?

Material som stöd i samtalet. Olika åldrar och tankar om funktionsnedsättning. Praktisk övning. Utbyte med andra föräldrar.

Åhörarkopia

Att prata med sitt barn om barnets funktionsnedsättningen, Uddevalla. Start 19 maj

Datum: 19 maj och 2 juni
Tid: 09:00-12:00 
Plats: Habiliteringen Uddevalla - barn och ungdom. Södertullsgatan1
Vid frågor kontakta: Gerda Lindeblad, psykolog 010-441 48 30

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 14:03