Grundläggande föräldrainformation om Cerebral Pares

Två föreläsningsdagar för dig som är förälder till ett barn som har nydiagnosticerad Cerebral Pares

Personal med olika kompetenser informerar om diagnosen och vad den kan innebära i vardagen. Du får även förslag på anpassningar och hur barnets kommunikation, lek och motorik kan stimuleras. Det finns möjlighet att samtala med andra föräldrar och dela erfarenheter om hur det är att vara förälder till ett barn som har en funktionsnedsättning.

Åhörarkopior

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-02-23 08:31