Grundläggande föräldrainformation om utvecklingsstörning

För dig som är förälder till barn (0-18 år) som har en utvecklingsstörning

Syfte

Grundläggande information om utvecklingsstörning. Att skapa en ökad förståelse för barnets möjligheter och svårigheter samt ge exempel på hur omgivningen kan stödja barnets utveckling.

Innehåll

  • information om diagnosen
  • att få en diagnos, föraldraperspektiv och möjlighet till stöd
  • kommunikation
  • självständighet, tid och struktur
  • stress och belastning - ett tankestöd vid bemötande
  • skola och skolformer
  • möjlighet till erfarenshetsutbyte föräldrar emellan

 

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-07-25 09:27