Kognitivt stöd - inspiration för tid och struktur i vardagen

Föreläsningen vänder sig till dig som förälder till barn, ungdomar och vuxna med kognitiva funktionsnedsättningar och som har svårigheter med tid och struktur i vardagen.

Närstående kan även vara professionella i personens omgivningen.

Föreläsningen innehåller demonstrationer/visning av material med möjlighet till gruppdiskussioner.

Efter utredning erbjuds du som närstående denna föreläsning.
Föreläsningen ges i syfte att skapa förutsättningar och förståelse för personer i barnets/ungdomens eller den vuxnes omgivning för att planerad behandling skall kunna genomföras och för att möjliggöra ökad självständighet och delaktighet i vardagen.

Åhörarkopia

Kognitivt stöd - inspiration för tid och struktur i vardagen, Vänersborg. Start 27 april

Datum: 27 april
Tid: 13:00-16:00
Plats: Habiliteringen Vänersborg - barn och ungdom. Vänerparken 19, plan 5
Vid frågor kontakta:
Isabel Johansson, Arbetsterapeut 010-441 21 48
Agnets Augustsson, Arbetsterapeut 010-441 47 67

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 14:06