Kommunicera med tecken, grund

För föräldrar till barn eller ungdom som behöver av Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation (TAKK).

Du får lära dig ett grundläggande teckenordförråd och hur du kan använda tecken tillsammans med ditt barn. Teori om kommunikation och tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK) varvas med praktiska övningar.

Syfte

Du som deltagare bör efter kursen:

  • kunna teckna med ditt barn i några vanligt återkommande lek- och vardagssituationer i hemmet
  • vara medveten om din kroppskommunikation och använda den aktivt
  • veta varför TAKK är en bra metod för barnet
  • kunna slå upp ord som du behöver kunna teckna (på det sätt du själv föredrar) 

I Göteborg erbjuds gruppen i tre olika varianter utifrån ditt barns språkliga nivå samt med inriktning flerspråkighet. ”Förspråklig nivå” riktar sig till föräldrar vars barn ännu inte har börjat använda språk och ”språklig nivå” riktar sig till föräldrar vars barn har börjat förstå språk och börjat uttrycka sig med något eller flera ord (i form av t ex tal, tecken, bilder). ”Flerspråkig inriktning” riktar sig till föräldrar som pratar ett eller flera andra språk än svenska med sitt barn och som önskar/behöver en kurs där vi övar extra på att använda tecken tillsammans med modersmålet/modersmålen. I flerspråkig inriktning kan barnen vara på både förspråklig och språklig nivå.

De olika varianterna har olika startdatum. Kontakta ditt team om du är osäker på vilken grupp som passar dig utifrån ditt barns behov.

Länktips

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-07-25 09:58