Positivt samspel – att förstå och påverka beteende

Kursen är till för dig som är förälder till barn (0-18 år) med funktionsnedsättning och som vill veta mer om hur du kan stärka det positiva samspelet mellan dig och ditt barn.

Under kursens gång kommer du få veta mer om hur du kan hjälpa ditt barn att lära sig nya färdigheter samt hur du uppmuntrar det ditt barn redan är bra på. Du kommer också få strategier för hur du kan göra när ditt barn uppvisar beteenden som är svåra att bemöta och förstå. Målet med kursen är att ge grundläggande kunskap om hur funktionsnedsättningen, omgivningen och dess bemötande påverkar barnets beteende. På kursen kommer du att träffa andra föräldrar till barn med olika diagnoser.

Innehåll

  • Vad är positivt samspel och hur kan vi förstå beteenden?
  • Hur kan vi påverka beteenden?
  • Förutsättningar för beteendeförändring

Kursen ges i föreläsningsform med inslag av smågruppdiskussioner. Hemuppgifter kommer ges mellan gångerna. Det är viktigt att man deltar vid samtliga tillfällen.

Positivt samspel – att förstå och påverka beteende Hisingen. Start 9 maj

Datum: 9 maj, 16 maj och 23 maj
Tid: 13:00-16:00
Plats: Habiliteringen Hisingen - barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A.
Vid frågor kontakta: Helen Warenius, kurator 031-759 21 36

Senast uppdaterad: 2017-04-21 12:08