Samhällsstöd 0-16 år

Informationen vänder sig till föräldrar till barn 0-16 år med funktionsnedsättning.

Syfte
Är att ge grundläggande information om vilket samhällsstöd som finns när man har barn (0-16 år) med funktionsnedsättning samt vart man ska vända sig för ansökan om stödinsatser.

Åhörarkopior

Samhällsstöd 0-16 år, Skövde. Start 31 maj

Datum: 31 maj
Tid: 14:00-17:00
Plats: Habiliteringen Skövde - barn och ungdom. Skaraborgsgatan 19A
Vid frågor kontakta: Maria Svensson, Kurator 0510-857 18

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-05-15 14:08