Sömngrupp - barn

Vänder sig till dig som är förälder till barn med sömnproblem.

Syftet med gruppen är att ge dig ökad kunskap om sömn och dess betydelse. Du får även förslag på hur du kan underlätta och stödja ditt barn att somna och kunna somna om själv i egen säng. 

Innehåll

  • kartläggning av sömn
  • teori om sömn
  • sömnhygien och strategier
  • sömnträningsprogram vid behov 

 

Sömngrupp - barn, Frölunda. Start 9 mars

Datum: 9 mars, 6 april, 13 april, 20 april och 15 juni
Tid: 9 mars 15:00-16:00 övriga datum 14:00-16:30
Plats: Habiliteringen Frölunda - barn och ungdom. Näverlursgatan 38
Vid frågor kontakta: Åse Pihlqvist, Arbetsterapeut 031-342 00 29

Intresserad?

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad att delta i en grupp. Du kan söka en grupp vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2017-07-25 09:49