Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd, AST är en funktionsnedsättning som innebär ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att socialt samspel och ömsesidig kommunikation kan vara svårt. Graden av funktionsnedsättning varierar stort mellan olika personer.

Vilket stöd erbjuder Habiliteringen?

  • Vi ser dina förmågor och hjälper dig att förstärka dem.
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din förmåga att kommunicera. Vi arbetar med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), exempelvis bildstöd.
  • Hjälp med att få vardagens rutiner att fungera bättre till exempel genom att anpassa din miljö. Påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel kan också underlätta.
  • Information om funktionsnedsättningen och hur du och dina närstående påverkas.

Grundläggande föräldrainformation om autism 

Behandling i grupp

I grupp får du, tillsammans med andra information om funktionsnedsättningen samt tips och råd som förenklar vardagen. Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter skapar ofta ett mervärde.

Habiliteringens utbud av behandling i grupp

Brukarorganisationer

Senast uppdaterad: 2017-02-02 14:01