Autismspektrumtillstånd

Autismspektrumtillstånd, AST är en funktionsnedsättning som innebär ett annorlunda sätt att ta in, bearbeta och tolka information. Det gör att socialt samspel och ömsesidig kommunikation kan vara svårt. Graden av funktionsnedsättning varierar stort mellan olika personer.

Vilket stöd erbjuder Habiliteringen?

  • Vi ser dina förmågor och hjälper dig att förstärka dem.
  • Vi lär ut sätt och strategier för att utveckla din förmåga att kommunicera. Vi arbetar med AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation), exempelvis bildstöd.
  • Hjälp med att få vardagens rutiner att fungera bättre till exempel genom att anpassa din miljö. Påminnelseverktyg, planeringshjälpmedel och tidshjälpmedel kan också underlätta.
  • Information om funktionsnedsättningen och hur du och dina närstående påverkas.

Det här gäller för barn och ungdomar upp till 18 år

  • Barn upp till 6 år som har autismspektrumtillstånd kan få behandling på Habiliteringen, efter att diagnosen utretts på Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP.
  • Barn och ungdomar som är mellan 6 och 18 år och som har autismspektrumtillstånd i kombination med ytterligare funktionsnedsättning som till exempel intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning), rörelsehinder, eller förvärvad hjärnskada utreds och får insatser på Habiliteringen.
  • Barn och ungdomar som är mellan 6 och 18 år och som har autismspektrumtillstånd men inga andra funktionsnedsättningar utreds och får insatser på Barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. 

Vilken vårdgivare som har ansvar för vad anges i en så kallad regional medicinsk riktlinje.

Ansvarsfördelning och samverkan mellan, barn- och ungdomsmedicin, barn- och ungdomspsykiatri samt barn- och ungdomshabilitering

Grundläggande föräldrainformation om autism 

Behandling i grupp

I grupp får du, tillsammans med andra information om funktionsnedsättningen samt tips och råd som förenklar vardagen. Att träffa andra i liknande situation och utbyta erfarenheter skapar ofta ett mervärde.

Habiliteringens utbud av behandling i grupp

Manual för intensivinlärning för små barn med autism