Patientavgift, vårdgaranti och intyg

Patientavgifter för barn och ungdomar

Stöd och behandling

Stöd och behandling är gratis för alla till och med 19 år. Avboka ditt besök senast 24 timmar innan avtalad tid om du inte kan komma. Uteblir du från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala 100 kronor plus faktureringsavgift

Intyg

Intyg medför en kostnad även för barn och ungdomar. Prislista för intyg

Patientavgifter för vuxna

Avgift vid uteblivet besök

Avboka ditt besök senast 24 timmar innan avtalad tid om du inte kan komma. Om du uteblir från ett tidsbeställt besök utan att ha lämnat återbud får du betala samma avgift som den patientavgift du skulle ha betalat. Avgiften ingår inte i underlaget för högkostnadsskydd. Frikort gäller inte som betalning för uteblivet besök.

Läkare: 300 kronor.

Pedagog, kurator, logoped, dietist, sjuksköterska och psykolog: 100 kronor. Gäller besöket hos en kurator en social insats är det gratis.

Arbetsterapeut och sjukgymnast/fysioterapeut: 80 kronor.

Teambesök Träffar du två eller fler behandlare, gäller den högsta patientavgiften som yrkespersonerna har. Träffar du till exempel en läkare och en psykolog, är patientavgiften 300 kronor.

Tillägg för hembesök av läkare och sjukgymnast: 100 kronor.

Besök/behandling i grupp: 50 kronor.

Besök på Synverksamheten: 100 kr.

Besök hos audionom på Hörselverksamheten: 100 kronor.

Audiogram vid hälsoundersökning: 500 kronor.

Besök på hörapparatverkstad: 0 kronor.

Hembesök för reparation/underhåll av hjälpmedel: 0 kronor.

Vårdgaranti i den specialiserade vården

Om du får en remiss eller om du har skrivit en egenremiss ska du få en tid för besök inom 90 dagar. Barn och ungdomar med vissa typer av psykisk ohälsa och som får vissa åtgärder, får vänta högst 30 dagar. 
Vårdgarantin gäller alla patienter, men patienter med störst behov prioriteras enligt Hälso-och sjukvårdslagen. 

Prislista

För aktuell prislista se Patientavgifter i Västra Götaland från 1177 Vårdguiden.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31