Synpunkter

Vi vill gärna veta vad du som patient eller närstående tycker om våra insatser och hur vi bemöter dig. Dina synpunkter eller klagomål är viktiga för oss! Det hjälper oss att förbättra verksamheten.

Kontakta i första hand chefen för mottagningen om du inte är nöjd. När ett missnöje eller problem uppstår gör vi vårt bästa för att reda ut vad som hänt.

Kontaktuppgifter till Habilitering & Hälsas mottagningar

Du kan kontakta oss via telefon eller brev. Om ditt ärende gäller Habiliteringen kan du även nå oss via 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Om du inte är nöjd med vården

 

Guide från 1177 Vårdguiden

Om du inte är nöjd med vården

Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Patientnämnden

Patientförsäkring

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.

Löf - en patientförsäkring

IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Om du upplever att någon har drabbats av, eller har riskerat att råka ut för en vårdskada kan du kontakta IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och lämna uppgifter eller anmäla ett klagomål. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) kontrollerar att brister och missförhållanden i vården rättas till. Några saker att tänka på innan du vänder dig till IVO med en anmälan. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

Överklaga avslag LSS

Vänd dig till Förvaltningsrätten om du vill överklaga ett avslag om insatser enligt LSS. 
Förvaltningsrätten i Göteborg

Senast uppdaterad: 2017-09-25 14:25