Broschyrer och riktlinje

Broschyr om Tolkverksamheten (pdf)

Broschyr om Tolkverksamheten - översatt till teckenspråk

Broschyr om Taltjänst (pdf) 

Broschyr om skrivtolkning (pdf)

Riktlinjer för prioriteringar inom Tolkverksamheten (pdf)

Riktlinjer för prioriteringar inom Tolkverksamheten - översatt till teckenspråk