FaR i Västra Götaland

Foto: Mattonstock

Här finns Västra Götalandsregionens regionala informations- och arbetsmaterial för FaR - Fysisk aktivitet på Recept.

Vårdgivarstöd

Ordinationsblanketten för FaR  

Manual ordinationsblankett

Ordinationsblanketten finns även i journalsystemen
AsynjaVisph (blanketter/formulär) samt i Melior (korr/intyg)

Patientinformation: Fysisk aktivitet som medicinsk behandling

Patientinformation: Aktivitetsdagbok

Regional medicinsk riktlinje - Fysisk aktivitet

FYSS 2017 Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling

FaR-stödjande verksamheter

FaR-teamet i Centrala och västra Göteborg

FaR på Hisingen

FaR i Nordöstra Göteborg

FaR-stödjande funktioner finns även på regionens sjukhus

Åse Blomqvist

Fysioterapeut, sjukgymnast
Telefonnummer
E-post

Senast uppdaterad: 2018-01-22 07:41