Folkhälsopris Skaraborg

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden delar ut ett årligt folkhälsopris om 30 000 kronor. Folkhälsoarbete handlar både om att främja det som är friskt och att motverka det som är ohälsosamt.  

Östra hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat att tilldela folkhälsopris 2016 till projektet Utmanande avstamp 2 i Gullspång med motiveringen:

Genom ett förtroendefullt samarbete med föräldrar stöttar Utmanande avstamp 2 barn som har, eller riskerar att utveckla, ett normbrytande beteende. En tydlig samverkan mellan de olika verksamheterna ökar skyddsfaktorerna för dessa barn och ger hela familjen ett gott stöd.

Carina Gullberg, ordförande i folkhälsorådet/kommunstyrelsens ordförande, Susanne Larsson, 2e vice ordförande östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Karin Ahrle, vård- och omsorgschef, Carina Andersson, familjecentrum, Regina Rosengren, projektledare och familjecoach, Gunilla Druve Jansson ordförande östra hälso- och sjukvårdsnämnden, Evalott Gram, 1e vice ordförande östra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Folkhälsopris för en bättre hälsa

Avsikten med folkhälsopriset är att stimulera till samverkan mellan lokala aktörer inom folkhälsoområdet. Med lokala aktörer menas organisationer, föreningar, hälso- och sjukvården, tandvården, skolan samt övrig kommunal verksamhet. Syftet med samverkan ska vara att arbeta för en bättre hälsa.

Folkhälsopriset ska avse:

  • Aktivt arbete för att förebygga att sjukdomar och skador uppkommer
  • Befolkningsinriktat arbete för att främja goda livsvillkor och hälsosamma levnadsvanor
  • Insatser som ökar individens möjlighet att själv kontrollera sin hälsa och möjlighet att förbättra den
  • Utveckling av metoder som mäter hälsa och hälsorelaterad kvalitet

Följande kriterier ska vara uppfyllda:

  • Ansökan ska avse aktiviteter/insatser där samverkan sker mellan olika lokala aktörer
  • Aktiviteten ska ha ett tydligt syfte och mål
  • Resultat ska kunna visas i form av uppföljning/utvärdering
  • Aktiviteten/insatsen ska vara till nytta för andra och kunna genomföras också i andra kommuner i Skaraborg.

 

 

2015 års pristagare

Connect Falköping fick Skaraborgs folkhälsopris 2015 av östra hälso- och sjukvårdsnämnden för sitt arbete med att öka tryggheten och minska segregationen.

 

 

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta Per Bjurén,  010-441 36 43.

uiqt|wBxmz5jr}zmvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{mjmvo|5wt{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBtmvi5rwpiv{{wvHsizt{jwzo5{muiqt|wB{izip5wn%wmz{|zwuH%vozmoqwv5{m