Vårdgivarwebben

På Vårdgivarwebben finns information som är riktad till dig som vårdgivare eller samarbetspartner, oavsett var du arbetar. Här finns också information för dig som arbetar med vårdfrågor i någon av kommunerna i Västra Götaland eller på annat sätt samarbetar med Västra Götalandsregionen i vårdfrågor. Information som är specifik för en förvaltning eller en vårdenhet kommer att finnas på deras egna webbplatser.

Nyheter Vårdgivarwebben

KomHIT Flykting på besök i Malmö

Seminarier om biobanking

Seminarier om klinisk forskning

Ökad användning av antibiotika på sjukhus, men antal recept fortsätter att minska