En förälder blir till

Det startade 2013 med att Centrala barn­hälso­vård i Skaraborg kontaktade Kunskaps­cent­rum för jämlik vård för att få hjälp med att erbjuda mer jämlik barnhälsovård. Tillsammans togs En förälder blir till fram – ett kreativt arbetssätt som utifrån ett normmedvetet perspektiv fokuserar på teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturkompetens och psykisk hälsa.

Under ett år har personalen läst forskning, självkritiskt analyserat sin egen verksamhet, inspirerats av andra och varandra samt låtit arbetet mynna ut i konkreta handlingsplaner där bemötande, rutiner och arbetssätt förbättrats.

Under 2016 och 2017 har all personal på barnavårdscentraler och familjecentraler runt om i Västra Götaland, i både privat och offentlig regi, fått möjlighet att genomföra arbetet. Detta tack vare ett fortsatt nära samarbete med regionens fyra Centrala barnhälsovårdsteam.

En förälder blir till sprids nu runt om i Sverige; till högskolor och universitet, till barnhälsovård i andra landsting och till vårdcentraler och verksamheter i Västra Götaland som också möter barn och deras familjer.

Du får gärna läsa och använda verktyget! Det finns gratis som PDF.

Rapport - En förälder blir till

Här hittar du rapporten om det fyraåriga utvecklingsarbetet för en mer jämlik barnhälsovård på barnavårdcentraler och familjecentraler.

Utskrift, uppslag: Rapport - En förälder blir till

Utskrift, enkelsidor: Rapport - En förälder blir till

Åsa Davidsson

Telefonnummer
E-post

Kristin Eliasson

Telefonnummer
E-post

Peder Welin

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-12-11 15:44