En förälder blir till

En förälder blir till är ett verktyg för jämlik barnhälsovård. Med mod och nyfikenhet har nu nästan 800 personer inom barnhälsovården i Västra Götaland utmanat sina egna normer, värderingar och arbetssätt för att göra barnhälsovården mer jämlik, välkomnande och inkluderande för alla familjer.

Det startade 2013 med att Centrala barn­hälso­vård i Skaraborg kontaktade Kunskaps­cent­rum för jämlik vård för att få hjälp med att erbjuda mer jämlik barnhälsovård. Tillsammans togs En förälder blir till fram – ett kreativt arbetssätt som utifrån ett normmedvetet perspektiv fokuserar på teman som jämställt föräldraskap, stjärnfamiljer, kulturkompetens och psykisk hälsa.

Under ett år har personalen läst forskning, självkritiskt analyserat sin egen verksamhet, inspirerats av andra och varandra samt låtit arbetet mynna ut i konkreta handlingsplaner där bemötande, rutiner och arbetssätt förbättrats.

Under 2016 och 2017 har all personal på barnavårdscentraler och familjecentraler runt om i Västra Götaland, i både privat och offentlig regi, fått möjlighet att genomföra arbetet. Detta tack vare ett fortsatt nära samarbete med regionens fyra Centrala barnhälsovårdsteam.

En förälder blir till sprids nu runt om i Sverige; till högskolor och universitet, till barnhälsovård i andra landsting och till vårdcentraler och verksamheter i Västra Götaland som också möter barn och deras familjer.

Du får gärna läsa och använda verktyget! Det finns gratis som PDF.

Anmälan till avslutningskonferenser

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28