Avslutningskonferens - En förälder blir till i Fyrbodal

En förälder blir till är ett verktyg för jämlikt föräldraskap genom utbildning och reflektion.

Du anmäler dig till avslutningskonferensen i Fyrbodal via länken längst ner på denna sidan. Dagen är kostnadsfri. När anmälan är skickad får du ett mail från Regionkalendern som ett kvitto på att du är anmäld.

Anmälan

OBS! Det är av största vikt att SAMTLIG personal inom BVC och familjecentral går på avslutningskonferensen. Det räcker inte att några går och sedan återberättar för de andra. Det kommer vara föredrag och workshops som alla behöver vara med på för att det fortsatta arbetet ska bli bra och hållbart.

Så här gör du för att anmäl dig

Klicka på länken längre ner på sidan. Du kommer då till sidan Regionkalender. Klicka på den den blå knappen i högerkolumnen "Anmäl dig här".
Om du inte är anställd i Västra Götalandsregionen väljer du knappen "Annan" och registrerar dina uppgifter.

Avslutningkonferens En förälder blir till, Fyrbodal den 25 oktober 2017, Bohusläns museum, Uddevalla.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26