Jämlik smärtbehandling

Vi på Kunskapscentrum för jämlik vård har gått genom smärtforskning, samlat erfarenheter från patienter och personal och arbetar nu med att ta fram ett verktyg som ska hjälpa personal att bli medveten om några av de vanligast förekommande föreställningarna om kvinnor och män med smärta.

Smärtforskningen beskriver ofta att kvinnor har mer smärta än män, att kvinnor upplever och beskriver smärta annorlunda och att de har andra strategier för att hantera sin smärta jämfört med män. Traditionellt har forskare kopplat ihop det med biologiska skillnader mellan könen, men så enkelt är det inte. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas av hur vi är uppfostrade till att visa, beskriva och hantera den. Det finns en föreställning om att män ska vara tuffa och att kvinnor ska vara känsliga. Denna förväntan syns även inom hälso- och sjukvården, i bemötandet och behandlingen som kvinnor och män med smärta får. Det arbetar vi med för att förändra.

Anke Samulowitz

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28