Smärtkuben

Ett nytt reflektionsverktyg om genusperspektiv på långvarig smärta.

Smärtforskningen beskriver att kvinnor har mer smärta än män, att kvinnor och män upplever och beskriver smärta på olika sätt och att kvinnor och män har olika strategier för att hantera sin smärta. Traditionellt har forskare kopplat ihop olikheterna med biologiska skillnader mellan könen men så enkelt är det inte. Smärta är en subjektiv upplevelse och påverkas bland annat av hur vi uppfostrats att visa, beskriva och hantera den. Fortfarande finns starka genusnormer som att män ska vara tuffa och att kvinnor ska vara känsliga. Denna förväntan syns även inom hälso- och sjukvården och leder till omotiverade skillnader i bemötande, bedömningar och behandlingar för kvinnor och män med smärta. Det vill vi förändra genom verktyget Smärtkuben.

Smärtkuben ska väcka reflektion och leda till förändring. Den utgår från forskning och har tagits fram av Kunskapscentrum för jämlik vård i samarbete med personal från Arbetsterapi och Fysioterapi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Smärtcentrum vid Frölunda Specialistsjukhus och Enhet primärvård vid Koncernkontoret.

Smärtkuben testas just nu för att sedan spridas 2018.

Anke Samulowitz

Telefonnummer
E-post

Kristin Eliasson

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2018-01-04 12:55