Vem får vad och hur mycket?

Gender budgeting, det vill säga jämställdhetsintegrerad budget, är en metod som kan tillämpas för att uppfylla de jämställdhetspolitiska målen i ett samhällsekonomiskt perspektiv med fokus på resursfördelning i offentliga budgetar.

Film om jämställd budgetering


Gender budgeting definieras enligt Europaparlamentet (2003): "... Gender budgeting är tillämpning av principen om jämställdhetsintegrering i budgetförfarandet. Detta innebär en utvärdering av budgetpolitikens genuseffekter och en integrering av genusperspektivet på alla nivåer i budgetförfarandet, samt en restrukturering av inkomster och utgifter för att främja jämställdheten." (ur Gender Budgeting – en checklista, av Ingrid Osika Friberg, Kunskapscentrum för jämlik vård & Anna Klerby)

Pengar nu! En bok i gender budgeting från Sveriges Kvinnolobby

Ingrid Osika Friberg

Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29