Aktuellt inom patientsäkerhet

Nyheter

Torsdagen den 12 oktober var det närmare 100 personer från VGR som deltog i en temadag om vårdgivarens roll i hantering av patientklagomål. Det bjöds på inspel från bland annat IVO, regionchefläkaren och det fanns också tillfälle att diskutera konkreta patientfall i en workshop.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fastställde den 27 september 2017 patientsäkerhetsplan för 2018. Syftet med arbetet är att stärka patientsäkerheten, minska förekomsten och risken för uppkomst av vårdskador, med strävan mot en nollvision för vårdskador.

Händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha kunskapsbank under september 2017 finns nu tillgängliga.

Händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha Kunskapsbank under augusti 2017 finns nu tillgängliga.

Denna grundutbildning i fallprevention riktar sig till all sjukvårdspersonal som arbetar med patientvård inom Västra Götalandsregionen. Utbildningen är webbaserad och finns i Lärplattformen.

Utbildningar och erfarenhetsutbyten

Webbutbildning 

Vårdrelaterade infektioner - regional utbildning  (länken fungerar endast inom VGRs nätverk) 

Temadag om vårdgivarens hantering av patientklagomål

En heldag för ökad kunskap om vårdgivarens hantering av patientklagomål. Temadagen riktar sig till dig som är chef, chefläkare, chefsjuksköterska eller motsvarande samt utvecklingsledare som arbetar med synpunkter och klagomål.

Dagen kommer bland annat att innehålla: 

  • Fokus på att stärka patientens ställning genom att lära av klagomål och synpunkter
  • Hantera klagomål och lära av varandra 
  • Samverkan med Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnden 
  • Information om lagförändringar från och med 1 januari 2018 

Datum: Torsdag den 12 oktober 2017
Tid: Klockan 9.30 - 16.00 (fika och lunch ingår) 
Plats: Elite Park Avenue Hotel, Göteborg

Anmälan görs i Regionkalendern

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29