Aktuellt inom patientsäkerhet

Nyheter

Punktprevalensmätningen består av observation, riskbedömning och journalgranskning. Mätningen sker i vecka 10 på i förväg angivet datum som bestäms avrespektive sjukhus/äldreboende/hemsjukvård. Här hittar du instruktioner och information om bakgrunden till mätningen.

Skadorna rör sig framförallt om lindriga skador som är övergående men som kräver åtgärd. Rapporten redovisar granskning av drygt 70 000 vårdtillfällen gjorda med markörbaserad journalgranskning på akutsjukhus under perioden januari 2013 - juni 2017 på nationell nivå.

Från och med 1 januari 2018 gäller nya regler för hur patienten gör om hen vill klaga eller lämna synpunkter på den vård hen eller hens närstående har fått. Här kan du läsa mer om hur du som vårdgivare arbetar med de nya reglerna samt hitta information att ge till patient/närstående.

På sidan om utbildning och stöd har vi samlat utbildningar inom patientsäkerhet så att du som vårdgivare lätt ska kunna hitta det du behöver lära dig mer om.

En systematisk och strukturerad granskning har gjorts av drygt 6 700 slumpvis utvalda slutenvårdsepisoder inom vuxensomatik vid sjukhusen i Västra Götalandsregionen under 2013-2016.  Granskningen visar uppskattningsvis att patienter åsamkats skador vid i snitt 11 % av alla vårdtillfällen under 2013-2016.

Temadag om vårdgivarens hantering av patientklagomål

En heldag för ökad kunskap om vårdgivarens hantering av patientklagomål. Temadagen riktar sig till dig som är chef, chefläkare, chefsjuksköterska eller motsvarande samt utvecklingsledare som arbetar med synpunkter och klagomål.

Dagen innehöll bland annat

  • Fokus på att stärka patientens ställning genom att lära av klagomål och synpunkter
  • Hantera klagomål och lära av varandra 
  • Samverkan med Inspektionen för vård och omsorg och patientnämnden 
  • Information om lagförändringar från och med 1 januari 2018

Läs mer om temadagen och ta del av presentationsmaterialet

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-12-15 07:32