Patientsäkerhetsberättelse

På denna sida finns patientsäkerhetsberättelser från Västra Götalandsregionen. Den 1 mars 2017 publicerades patientsäkerhetsberättelserna avseende 2016. Här kan du läsa mer samt se Regionstyrelsens beslut gällande patientsäkerhetsberättelser med anledning av patientsäkerhetslagen.

Patientsäkerhetslagen som gäller från och med 1 januari 2011 kräver bland annat att alla vårdgivare ska upprätta årlig patientsäkerhetsberättelse med redogörelse för hur patientsäkerhetsarbetet bedrivits, vilka åtgärder som vidtagits och vilka resultat som uppnåtts.

Regionstyrelsen beslutade i december 2010 att fastställa organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet samt att patientsäkerhetsberättelse ska upprättas för varje förvaltning samt för regionen gemensamt. Se beslutet här. 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28