Funktionsgrupp chefläkare

Funktionsgrupp chefläkare ska bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. Här kan du hitta kontaktuppgifter till medlemmarna i gruppen, uppdragsbeskrivning, ta del av minnesanteckningar och se kommande mötestider.

Gruppen ska

  • bereda och genomföra frågor på uppdrag av grupp på nivå 1
  • identifiera och initiera gemensamma frågor inom området
  • vara forum för omvärldbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information
  • bidra till genomförande av fattade beslut och följa upp gemensamma frågor
  • föra en strategisk dialog inom ansvarsområdet
  • vara referensgrupp i olika projekt och utredningar.

Gruppen ska även driva utveckling av patientsäkerhetsområdet och bidra till att såväl den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som erbjuds invånarna utifrån huvudmannaansvaret samt utifrån vårdgivaransvaret har en hög patientsäkerhet. Detta betyder att risker för vårdskador för invånare och patienter ständigt ska minimeras.

Uppdragsbeskrivning funktionsgrupp chefläkare 

Alingsås lasarett
Per Wiger

Angereds närsjukhus
Cornelia Bergdahl

Capio Lundby sjukhus
Ola Blomqvist

Folktandvården
Lars Jorstedt

Frölunda specialistsjukhus
Phillipp Meijering

Habilitering och hälsa
Anne-Berit Ekström

Hälsan och stressmedicin
Stefan Magnusson

Kungälvs sjukhus
Jacob Wulfsberg

NU-sjukvården
Magnus Söderbergh
Per Lundgren

Prehospital samordning
Per Örninge

Sahlgrenska Universitetssjukhus
Anne Olmarker
Björn Andersson
Görel Nergelius
Ulla Molander

Skaraborgs sjukhus
Christer Printz
Marga Brisman

Södra Älvsborgs sjukhus
Jerker Isacsson
Lars Rex

Närhälsan
Karin Rignér (samordnande chefläkare) 
Dirk Vleugels
Jens Halldin
Margareta Berzén
Mats Elm
Monica Ericson Sjöström
Monica Rådeberg
Per Häggblad

Adjungerade vid behov

Praktikertjänst
Agneta Hamilton

Kvarterskliniken
Carl-Peter Anderberg

Avdelning patientsäkerhet, Koncernkontoret VGR
Agneta Resare
Christina "Tinna" Åhrén
Ingemar Qvarfordt
Thomas Brezicka 

2018: 

9 februari 

16 mars

13 april

4 maj

1 juni

Karin Möller

Ordförande
Telefonnummer
E-post

Karin Lundgren

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:26