Funktionsgrupp chefläkare

Funktionsgrupp chefläkare ska bidra till att Västra Götalandsregionens övergripande mål inom patientsäkerhet uppnås. Här kan du hitta kontaktuppgifter till medlemmarna i gruppen, uppdragsbeskrivning, ta del av minnesanteckningar och se kommande mötestider.

Gruppen ska

  • bereda och genomföra frågor på uppdrag av grupp på nivå 1
  • identifiera och initiera gemensamma frågor inom området
  • vara forum för omvärldbevakning, lärande, erfarenhetsutbyte och information
  • bidra till genomförande av fattade beslut och följa upp gemensamma frågor
  • föra en strategisk dialog inom ansvarsområdet
  • vara referensgrupp i olika projekt och utredningar.

Gruppen ska även driva utveckling av patientsäkerhetsområdet och bidra till att såväl den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som erbjuds invånarna utifrån huvudmannaansvaret samt utifrån vårdgivaransvaret har en hög patientsäkerhet. Detta betyder att risker för vårdskador för invånare och patienter ständigt ska minimeras.

Uppdragsbeskrivning funktionsgrupp chefläkare 

Alingsås lasarett
Per Wiger

Angereds Närsjukhus
Cornelia Bergdahl

Capio Lundby sjukhus
Ola Blomqvist

Folktandvården
Kirsi Van Exel

Frölunda Specialistsjukhus
Phillipp Meijering

Habilitering och Hälsa
Anne-Berit Ekström

Hälsan och Stressmedicin
Stefan Magnusson

Kungälvs sjukhus
Jacob Wulfsberg

NU-sjukvården
Henrik Olsson 

Magnus Söderbergh

Per Lundgren

Närhälsan
Monica Rådeberg (samordnande chefläkare) 

Dirk Vleugels

Jens Halldin

Karin Rignér 

Kristofer Wennerström

Margareta Berzén

Mats Elm

Monica Ericson Sjöström

Per Häggblad

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Per Karlsson (förste chefläkare) 

Anne Olmarker

Björn Andersson

Görel Nergelius

Jerker Isacsson

Ulla Molander

Skaraborgs Sjukhus
Annette Trenge Jarlshammar

Christer Printz

Södra Älvsborgs Sjukhus
Sara Degerman Carlsson

Adjungerade vid behov

Praktikertjänst
Agneta Hamilton

Kvarterskliniken
Carl-Peter Anderberg

Enhet patientsäkerhet, koncernstab hälso- och sjukvård
Agneta Resare

Christina "Tinna" Åhrén

Ingemar Qvarfordt

Thomas Brezicka 

2018: 

16 mars

13 april

4 maj

1 juni

Karin Möller

Ordförande
Telefonnummer
E-post

Karin Lundgren

Administrativ koordinator
Telefonnummer
E-post