Statistik

Här hittar du statistik gällande Lex Maria, anmälningar och klagomål till IVO avseende patientsäkerhet samt statistik över händelseanalyser gjorda i Nitha Kunskapsbank.

 

Senast uppdaterad: 2017-11-27 12:11