Aktuella händelseanalyser i Nitha kunskapsbank

Nedan finner du en lista över de händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha Kunskapsbank under september 2017. Du kan också se händelseanalyser från övriga Sverige samt de händelseanalyser som gjorts Västra Götalandsregionen under de senaste 12 månaderna. Här finns även statistik i form av diagram.

Händelseanalyser gjorda i Västra Götalandsregionen överförda till Nitha Kunskapsbank under december 2017

Klicka på HA-numret så kommer du direkt till analysens hemsida (detta förutsätter att du sitter vid en dator som är ansluten till Västra Götalandsregionens intranät). Där kan du ladda ner rapporten och tillhörande graf för läsning. Händelseanalyserna kan användas för eget lärande om olika händelseförlopp och som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar. Händelseanalyserna är sekretessprövade och får användas fritt utan restriktioner.

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

HA0003622

Fördröjd diagnos och behandling av halsdiskbråck

2017-06-20

2017-12-28

HA0003346

Försenad handläggning testikeltorsion

2017-04-13

2017-12-20

HA0003164

Självmordsförsök i offentlig lokal

2016-11-10

2017-12-19

HA0003113

Sökt pga minskade fosterrörelser, IUFD

2016-10-07

2017-12-19

HA0003672

Brusten tarmanastomos

2017-01-30

2017-12-15

HA0003426

Bristfällig ID kontroll vid blodtransfusion, patient fick fel blod

2017-04-20

2017-12-13

HA0003398

Försenad handläggning vid högt PSA

2016-04-25

2017-12-13

HA0003417

Fördröjd neurologstatus hos patient med hotande tvärsnittslesion.

2017-04-13

2017-12-13

HA0003423

Självmord under pågående DBT-behandling

2017-03-06

2017-12-12

HA0003410

Höftfraktur efter fall på vårdavdelning

2017-03-25

2017-12-06

 

Alla händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank

Du kan ta del av alla händelseanalyser som finns i Nitha Kunskapsbank och som gjorts i Sverige genom att klicka här.

Händelseanalyser senaste 12 månaderna i Västra Götalandsregionen

Händelseanalyser gjorda i Västra Götalandsregionen senaste 12 månaderna hittar du här 

Aktuell statistik från Nitha 

Senast uppdaterad: 2018-01-09 09:27