Aktuella händelseanalyser i Nitha kunskapsbank

Nedan finner du en lista över de händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha Kunskapsbank under augusti 2017.

Klicka på HA-numret så kommer du direkt till analysens hemsida (detta förutsätter att du sitter vid en dator som är ansluten till Västra Götalandsregionens intranät). Där kan du ladda ner rapporten och tillhörande graf för läsning. Händelseanalyserna kan användas för eget lärande om olika händelseförlopp och som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar. Händelseanalyserna är sekretessprövade och får användas fritt utan restriktioner.

Du kan ta del av alla händelseanalyser som finns i Nitha Kunskapsbank och som gjorts i Sverige genom att klicka här.
Händelseanalyser gjorda i Västra Götalandsregionen senaste 12 månaderna hittar du här 

Händelseanalyser gjorda i Västra Götalandsregionen överförda till Nitha Kunskapsbank under augusti 2017

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

HA0003178

Armtrombos och propp i lungan. Hänvisad från akutmottagning.

2016-10-28

2017-08-31

HA0003402

Bukischemi tolkas som magsjuka

2017-04-27

2017-08-31

HA0003271

Massiv förekomst av proppar i lungan

2017-01-15

2017-08-31

HA0003264

Strömavbrott på Sahlgrenska Universitetssjukhuset

2017-03-21

2017-08-30

HA0002064

Suicidförsök

2015-09-06

2017-08-30

HA0003296

Patient med ryggmärgsskada och blåspares

2016-07-05

2017-08-29

HA0003236

Avlidet barn med sepsis

2017-03-07

2017-08-25

HA0003205

För hög dos Niferex

2017-02-16

2017-08-25

HA0003105

Provavstängning halspulsåder

2016-10-19

2017-08-25

HA0002698

Fördröjd utredning

2016-01-05

2017-08-25

HA0002937

Lillhjärnsinfarkt

2016-10-01

2017-08-18

HA0002608

Waran enligt PM

2015-03-27

2017-08-22

HA0003239

Höftfraktur efter fall på vårdavdelning

2017-02-21

2017-08-14

HA0002024

För hög mängd radioaktivt jod till patienter vid behandling av struma

2015-07-01

2017-08-02

HA0003135

Handläggning av pojke som efter trauma ådrog sig skada på testikel

2016-08-14

2017-08-01


 

Senast uppdaterad: 2017-09-18 09:58