Aktuella händelseanalyser i Nitha kunskapsbank

Nedan finner du en lista över de händelseanalyser som gjorts i Västra Götalandsregionen och som överförts till Nitha Kunskapsbank under september 2017. Du kan också se händelseanalyser från övriga Sverige samt de händelseanalyser som gjorts Västra Götalandsregionen under de senaste 12 månaderna. Här finns även statistik i form av diagram.

Händelseanalyser gjorda i Västra Götalandsregionen överförda till Nitha Kunskapsbank under oktober 2017

Klicka på HA-numret så kommer du direkt till analysens hemsida (detta förutsätter att du sitter vid en dator som är ansluten till Västra Götalandsregionens intranät). Där kan du ladda ner rapporten och tillhörande graf för läsning. Händelseanalyserna kan användas för eget lärande om olika händelseförlopp och som diskussionsunderlag vid arbetsplatsträffar. Händelseanalyserna är sekretessprövade och får användas fritt utan restriktioner.

Kod

Rubrik

Händelsedatum

Överförd

HA0003449

Rymning

2017-06-07

2017-10-31

HA0003283

Patient med halskotefraktur avlider i gastrointestinalblödning

2016-09-04

2017-10-26

HA0003327

Andningssvårigheter och hjärtstopp på akutmottagning.

2017-02-16

2017-10-25

HA0001992

Överfylld blåsa

2015-04-01

2017-10-23

HA0002001

Trasig ballong efter pacemaker inläggning

2015-08-28

2017-10-23

HA0002005

Utredning av vårdnivå i samband med pleuratappning.

2015-04-04

2017-10-23

HA0003391

Suicid under pågående öppenvårdskontakt

2017-03-21

2017-10-19

HA0003182

Suicid i nära anslutning till äldrepsykiatriskt slutenvård

2016-11-12

2017-10-16

HA0003196

Patient avlider efter opererat tarmvred

2017-01-01

2017-10-11

HA0003408

Sugklocka vid hotande fosterasfyxi

2017-05-06

2017-10-10

HA0002742

Patient fått för mycket morfin

2016-07-27

2017-10-06

HA0002875

Patient 1 fick för mycket morfin

2016-07-27

2017-10-06


 

Alla händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank

Du kan ta del av alla händelseanalyser som finns i Nitha Kunskapsbank och som gjorts i Sverige genom att klicka här.

Händelseanalyser senaste 12 månaderna i Västra Götalandsregionen

Händelseanalyser gjorda i Västra Götalandsregionen senaste 12 månaderna hittar du här 

Aktuell statistik från Nitha 

Senast uppdaterad: 2017-11-07 07:54