Lex Maria

När ska en lex Maria göras?

Bestämmelserna för när en anmälan ska göras till IVO om vårdskada eller risk för vårdskada finns i 3 kap 5-6 §§ patientsäkerhetslagen.

Principerna för när Lex Maria-anmälan ska göras finns beskrivet i en algoritm som kan användas som stöd inför beslut om att göra Lex Maria anmälan vid oönskade händelser.

Algoritmen med exempel kan ses som bildspel här 

Upptäcka skador i vården

Mycket talar för att antalet skador på patienter som uppkommer till följd av hälso- och sjukvård och som upptäcks utgör toppen på ett isberg. Nedan kan du läsa en rapport om hur arbetet bedrivs med de skador som blir upptäckta. 

Rapport - upptäcka skador i vården

Statistik 

Thomas Brezicka

Regionläkare
Telefonnummer
E-post
Senast uppdaterad: 2017-11-27 08:17