Dokument och handlingar

Protokoll och handlingar

Titel

Protokoll och handlingar

Titel

Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, RUP, inkl. kompletterande område; PTSD.
Antogs i regionfullmäktige 2014-05-23.

Regional utvecklingsplan för barn och ungdomspsykiatri, BRUP.
Antogs i regionfullmäktige 2017-01-31.

Länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa är gemensam för hela VGR, de 49 kommunerna via kommunalförbunden och VästKom samt Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Göteborg och Västra Götaland (NSPHiG). Den gemensamma arenan är vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Regionuppdrag till följd av uppdatering av Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende, samt dess handlingsplan.

Rapport och handlingsplan för brukar- och närståendemedverkan/inflytande.
Förslag på aktiviteter (handlingsplan) antogs på sektorsråd psykiatri 2016-09-16.

Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen (tjänsteutlåtande och HSS-beslut).

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-11-14 10:37