Dokument och handlingar

Protokoll och handlingar

Titel

Protokoll och handlingar

Titel

Regional utvecklingsplan för vuxenpsykiatri, RUP, inkl. kompletterande område; PTSD.
Antogs i regionfullmäktige 2014-05-23.

Regional utvecklingsplan för barn och ungdomspsykiatri, BRUP.
Antogs i regionfullmäktige 2017-01-31.

Rapport och handlingsplan för brukar- och närståendemedverkan/inflytande.
Förslag på aktiviteter (handlingsplan) antogs på sektorsråd psykiatri 2016-09-16.

Utbildnings- och fortbildningskansli för läkare inom psykiatrin i Västra Götalandsregionen (tjänsteutlåtande och HSS-beslut).

 

 

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29