Kontakt

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss på Kunskapsstöd för psykisk hälsa?
Skicka gärna e-post: E-postadress

Lise-Lotte Risö Bergerlind

Enhetschef
E-post

Claes Ridderbjelke

Regionutvecklare
E-post

Elna Persson

Regionutvecklare
E-post

Malin Camper

Regionutvecklare
E-post

Mia Harty

Regionutvecklare
E-post

Stephan Ehlers

Medicinsk rådgivare
E-post

Sven Ernstsson

Regionutvecklare och samordnare för KIPA-projektet
E-post

Ulf Svensson

Medicinsk rådgivare
E-post

METIS-kansli

Ann-Kristin Antonsson

Adm.koordinator METIS
Telefonnummer
E-post

Pethra Zollfrank

Regionutvecklare
Telefonnummer
E-post

Denada Aiff

Medicinsk rådgivare/Regional studierektor
E-post

Rajna Knez

Medicinsk rådgivare, METIS
E-post
Senast uppdaterad: 2018-02-13 10:46