Nyheter

Kaskad ska vara ett tydligt, konkret och relevant verktyg för att underlätta för verksamheter att hjälpa personer med självskadebeteende. Utbildningen finns nu också tillgänglig i en inspelad version som webbutbildning på Nationella Självskadeprojektets hemsida

Närhälsan Mödra-Barnhälsovårdsteamet i Haga är en enhet som erbjuder specialiserad mödra- och barnhälsovård, psykosocialt stöd och beroendevård i nära samverkan med Sahlgrenska Universitetssjukhusets beroendeverksamhet för kvinnor med beroendeproblematik och deras barn.

Lördagen den 2 september går Karin Boyes minneslopp av stapeln vid Mjörnvallen i Alingsås. Loppet arrangeras av den ideella organisationen Suicide Zero, som KPH har ett samarbete med. Genom att delta stöttar du det suicidpreventiva arbetet.

Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer som injicerar droger. Sprututbytesverksamheterna arbetar även med att motivera de som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och att ta emot vård och behandling

CERA har under många år fokuserat på att stärka samverkan mellan forskning och praktik. Styrgruppen för CERA vill nu också skapa goda förutsättningar för nätverksskapande och samarbete mellan forskarna inom CERA

Den 11:e nationella konferensen om suicidprevention i Göteborg, har tema Steg för livet – ny kunskap, effektivare samarbete för att förebygga självmord.

VGR:s suicidpreventiva kampanj Steg för livet har erhållit ett prestigefyllt pris på Swedish Content Awards. Kampanjen fick utmärkelsen Bästa rörliga film i konkurrens med Volvo trucks och SAS.

Senast uppdaterad: 2017-06-05 10:29