Uppföljning och utdata

Hälso- och sjukvårdens verksamhetsanalys är ett interaktivt verktyg som beskriver t ex tillgänglighet, vårdkonsumtion, patientens syn på sjukvården, kostnader och resurser samt medicinsk kvalitet. Den redovisar ett stort antal kvalitetsindikatorer och hur kvalitet samt måluppfyllelse förändrats de senaste åren. Hälso- och sjukvårdens verksamhetsanalys webbplats

Psykiatriska kvalitetsregister- länk till portal för psykiatriska register

Öppna jämförelser - länk till vården i siffror (ViS) och förinställd på VGR.

Den psykiatriska vården kvalitet mäts på ett antal områden i Sverige med hjälp av nationella kvalitetsregister. Psykiatrikompassen visar jämförelser i hur regioner/landsting och deras verksamheter klarar att nå målvärden för kvalitetsindikatorer från dessa psykiatriska kvalitetsregister.

 

I Socialstyrelsens statistikdatabas för psykiatrisk tvångsvård kan du sammanställa och studera statistik avseende vård som ges enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) för år 2011-2015.

Senast uppdaterad: 2017-11-14 09:49