Utvecklingsarbete och projekt

Utifrån regeringsbeslut i december 2015 om tillfälligt stöd, för att hantera flyktingsituationen, har Västra Götalandsregionen beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende, s k KIPA-projektet.

Pilotprojektet: Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa innebär att sex vårdcentraler (VC) har genom tilläggsuppdrag fått i uppdrag, utöver vårdcentralernas ordinarie uppdrag, att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa. Dessutom ingår i uppdraget till vårdcentral med tilläggsuppdrag att vara en resurs för personer 19 år och uppåt vid behov av utredning av begåvningsnivå. Vårdcentralerna som erhållit uppdraget är:

  • Närhälsan Guldvingens VC, Lidköping (HSNÖ)
  • Närhälsan Södra Torget VC, Borås (HSNS)
  • Kustens VC, Ytterby (HSNV)
  • Capio Läkarhus Kvillebäcken, Hisingen, Göteborg (HSNG)
  • Västerleden VC & BVC l V:a Frölunda, Göteborg (HSNG)
  • Närhälsan Dalaberg VC & BVC, Uddevalla  (HSNN)

Sömnproblem ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt, enligt regional medicinsk riktlinje. För att bidra till ett ökat utbud i VGR av psykologisk behandling har metoder och material tagits fram:

Senast uppdaterad: 2017-04-05 10:50