Utvecklingsarbete och projekt

Utifrån regeringsbeslut i december 2015 om tillfälligt stöd, för att hantera flyktingsituationen, har Västra Götalandsregionen beslutat att satsa på kompetenshöjande insatser för personal på asyl- och anläggningsboende, s k KIPA-projektet.

Det prehospitala omhändertagandet av personer med psykisk ohälsa eller akut psykiatrisk ohälsa bör vara multidisciplinärt för att säkerställa att både somatisk och psykiatrisk sjuklighet behandlas adekvat. Rätt resurs kan då tidigt detektera/bedöma om psykiatriskt behov föreligger i syfte att ge hjälp på rätt vårdnivå och i rätt tid.

Projektet PPR, där en bedömningsbil bemannas med en psykiatrispecialiserad sjuksköterska och en ambulanssjuksköterska, för att kunna genomföra akuta interventioner har utvärderats efter drygt ett år och permanentats av Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd. Enheten får sitt uppdrag via 112 där en person ringt efter hjälp, som bedöms vara av psykiatrisk karaktär. Uppdrag kan också komma från ambulans framme hos patient, där denna enhet anses som mer lämpad för att hjälpa patienten eller dennes närstående. Enheten bistår också polisen som i allt större utsträckning stöter på fall av personer med psykisk ohälsa/akut psykiatrisk ohälsa. Enheten är i gång varje dag mellan kl 17 - 02.00. Läs gärna utvärderingen av projektet.


Pilotprojektet: Stärkt första linjens vård vid psykisk ohälsa innebär att sex vårdcentraler (VC) har genom tilläggsuppdrag fått i uppdrag, utöver vårdcentralernas ordinarie uppdrag, att särskilt ta hand om barn och unga i åldrarna 6-18 år med psykisk ohälsa. Dessutom ingår i uppdraget till vårdcentral med tilläggsuppdrag att vara en resurs för personer 19 år och uppåt vid behov av utredning av begåvningsnivå. Vårdcentralerna som erhållit uppdraget är:

 • Närhälsan Guldvingens VC, Lidköping (HSNÖ)
 • Närhälsan Södra Torget VC, Borås (HSNS)
 • Kustens VC, Ytterby (HSNV)
 • Capio Läkarhus Kvillebäcken, Hisingen, Göteborg (HSNG)
 • Västerleden VC & BVC l V:a Frölunda, Göteborg (HSNG)
 • Närhälsan Dalaberg VC & BVC, Uddevalla  (HSNN)

Uppstart av ytterligare 6 VC planeras:

 • Närhälsan Mölnlycke vårdcentral, Mölnlycke
 • Närhälsan Kungsstens vårdcentral, Göteborg
 • Allemanshälsan Landala, Göteborg
 • Närhälsan Oden vårdcentral, Falköping
 • Närhälsan Sylte vårdcentral, Trollhättan

 

Sömnproblem ska i första hand behandlas icke-farmakologiskt, enligt regional medicinsk riktlinje. För att bidra till ett ökat utbud i VGR av psykologisk behandling har metoder och material tagits fram:

Senast uppdaterad: 2017-12-12 10:46