Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet menas att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete.

Senast uppdaterad: 2017-06-30 14:30