1177 Vårdguidens e-tjänster

Här hittar du information om hur din mottagning ansluter sig till 1177 Vårdguidens e-tjänster (Mina vårdkontakter), anmäler dig till utbildning och du hittar även manualer och marknadsföringsmaterial.

1177 Vårdguidens e-tjänster är utvecklat för att invånare ska ha en samlad och säker ingång till kontakt med vården. Stark autentisering används och all information är krypterad.Via e-tjänsterna så kan invånaren, förutom att ha kontakt med vården, se sina recept, läsa sin journal, kontakta patientnämnden, spärra sin journal mm. Fler tjänster tillkommer och utbudet kan variera mellan mottagningar. Inför uppstart finns en checklista att gå igenom: Checklista

Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster

Punkter att förbereda och diskutera i samband med införande av 1177 Vårdguidens e-tjänster.

  1. Aktivera enhet – fyll i uppgifter i den digitala ansökningsblanketten. Detta måste göras innan administratörerna går utbildning.
    Digital ansökningsblankett.
  2. Utse 1-2 administratörer - Deras uppgift är att göra alla inställningar, bygga ärendetyper och lägga till behörigheter innan ni kan starta upp. Vi erbjuder utbildningstillfällen som ni hittar i regionkalendern.
  3. Anmäl era administratörer till utbildning. Kontrollera även så att de har SITHS-kort och den tillhörande koden. Man kan bara logga in med SITHS-kort.
    Mer information om SITHS/e-tjänstekort
  4. Gå igenom utbildningsmaterialet och diskutera villkorstexter, svarsalternativ och hur era rutiner kring arbetet med e-tjänsterna ska vara efter uppstart.
Senast uppdaterad: 2017-11-21 09:51