Marknadsföring

Till er hjälp för att informera och marknadsföra om att ni använder 1177 Vårdguidens e-tjänster finns broschyrer, visitkort, affischer och väntrumsfilmer.

Ni beställer materialet kostnadsfritt från Adress- och distributionscentrum. (sök på 1177)

Broschyr till patient - broschyr som kortfattat beskriver e-tjänsterna och inloggning.
Enkel broschyr

Inloggningsguide till patient. Broschyren visar de olika sätt man kan logga in på.
Inloggningsguide 1177 Vårdguidens e-tjänster, A4
Inloggningsguide 1177 Vårdguidens e-tjänster, broschyr

Vi erbjuder även väntrumsfilmer:

Väntrumsfilm förnya recept (inget ljud,130 sek)
Väntrumsfilm journal via nätet (inget ljud, 39 sek)

Senast uppdaterad: 2017-08-07 14:41