Statistik

Statistikdokument för 1177 Vårdguidens e-tjänster i Västra Götalandsregionen.

Samlad lista över alla regionens anslutna enheter samt vilka ärendetyper de har aktiverat.

Ärendetyper per mottagning i VGR (uppdaterad 1 april 2017)

Övrig statistik regionalt; antalet invånarkonton, inloggningar och skickade ärenden.

Statistik 1177 Vårdguidens e-tjänster VGR

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29