Obstetrix

Obstetrix (barnmorska på latin) är ett vårdinformationssystem som används inom öppen- och slutenvård i Västra Götalandsregionen. Obstetrix används för att dokumentera utförd och planerad vård inom prevention, mödravård och obstetrik. Information i systemet används som beslutsunderlag vid diagnos och behandling.

Systemet syftar till att stödja hälso- och sjukvårdspersonalen med informationshantering avseende:

  • Vårdprocessen för den gravida på barnmorskemottagning, ultraljudsavdelningen och förlossning/ BB-avdelningen.
  • Rådgivningsprocessen för män och kvinnor på preventivmedelsmottagning

Förvaltningsorganisationen består av representanter från berörda förvaltningar i regionen och ingår i objektet Huvudprocess Vård. Vi arbetar för att kvalitetsäkra Obstetrix bland annat genom att skapa gemensamma rutiner, samordna införandeprojekt och förändringsönskemål samt fungerar som ett nätverk för lärande/utveckling. 

Nyheter

Uppgraderingen av Obstetrix är framflyttad till måndagen den 23 april kl. 18.00, på grund av underhållsarbete som påverkar hela VGR. Dessa kan inte göras samtidigt. Den nya versionen innehåller ett antal buggrättningar samt rättningar i webbtidboken. Uppgraderingen kommer att innebära ett driftstopp. Läsdatabas kommer att finnas tillgänglig under tiden för driftstoppet. Mer information kommer nästa vecka.

Användarmanualen för tidboken är nu uppdaterad.

Nyhetsbrev som beskriver vad som händer, har hänt och vad som planeras att hända framöver gällande Obstetrix.

Kontakt

VGRIT Support
Tel 010 - 47 37 100
Checklista vid fel i Obstetrix
Felanmälan Råd vid anmälan

Närhälsan Support

Objektspecialist med samordningsansvar
Verksamhet Ulrika Ohlsson
IT Stefan Jernfröjd

Objektspecialister verksamhet

Epost E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-12-11 13:05