Obstetrix

Obstetrix (barnmorska på latin) är ett vårdinformationssystem som används inom öppen- och slutenvård i Västra Götalandsregionen. Obstetrix används för att dokumentera utförd och planerad vård inom prevention, mödravård och obstetrik. Information i systemet används som beslutsunderlag vid diagnos och behandling.

Systemet syftar till att stödja hälso- och sjukvårdspersonalen med informationshantering avseende:

  • Vårdprocessen för den gravida på barnmorskemottagning, ultraljudsavdelningen och förlossning/ BB-avdelningen.
  • Rådgivningsprocessen för män och kvinnor på preventivmedelsmottagning

Förvaltningsorganisationen består av representanter från berörda förvaltningar i regionen och ingår i objektet Huvudprocess Vård. Vi arbetar för att kvalitetsäkra Obstetrix bland annat genom att skapa gemensamma rutiner, samordna införandeprojekt och förändringsönskemål samt fungerar som ett nätverk för lärande/utveckling. 

Nyheter

Nyhetsbrev som beskriver vad som händer, har hänt och vad som planeras att hända framöver gällande Obstetrix.

Kontakt

VGRIT Support
Tel 010 - 47 37 100

Objektspecialist med samordningsansvar
Verksamhet Maria Johansson
IT Stefan Jernfröjd

Objektspecialister verksamhet

Epost till objektet E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-12-11 13:05