Obstetrix

Obstetrix (barnmorska på latin) är ett vårdinformationssystem som används inom öppen- och slutenvård i Västra Götalandsregionen för att dokumentera utförd och planerad vård inom Obstetrik (preventivsmedelsrådgivning, graviditet och förlossning). Informationen i systemet används som beslutsunderlag vid diagnos och behandling.

 

Kontakt

VGRIT Support Tel 010 - 47 37 100 eller felanmälan via webben IT-nytt

Objektspecialist med samordningsansvar Verksamhet Maria Johansson IT Stefan Jernfröjd Objektspecialister verksamhet

Epost till objektet E-postadress

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30