Användare och behörighet

 

  • All behörighetsbeställning ska ske via webben: https://beh.vgregion.se, med undantag av specialbehörighet (se nedan)
  • För att en användare ska kunna läggas upp i Obstetrix krävs även att användaren har konto i VGR-AD och är upplagd med anställning i KIV.
  • Behörighet till Obstetrix beställs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering att utföra beställning.
  • Om Obstetrix inte finns installerad på dator görs beställning till VGRIT.

Beställning av specialbehörighet

 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:27