Avbeställning av tidboksbehörighet

Beställning utförs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering att utföra beställning.

Avbeställning av tidboksbehörighet

 
Avbeställning av personlig tidbok och/eller tidboksbehörigheter gäller för:
 
Kontaktperson
 

 
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22