Beställning av ny tidbok

Beställning utförs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering att utföra beställning.

Behörighet av Obstetrix ska vara klar innan beställning av tidbok kan göras.

Beställning av ny tidbok

 
Användare tidboken ska skapas för:
 
Vilka tidböcker ska användaren ha behörighet till?

 
Kontaktperson
 

 
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22