Beställning av tidboksbehörighet

Beställning utförs av verksamhetschef eller av den som har fått delegering att utföra beställning.

Beställning av behörighet till befintlig personlig tidbok/resurstidbok.

Beställning

 
Beställning av behörighet till befintlig personlig tidbok/resurstidbok
Användare som ska ha tidboksbehörighet:
 
Vilka tidböcker ska användaren ha behörighet till?
 
Kontaktperson
 

 
Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:22